Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa
Bölümler
Tanıtım
Yönetim
Akademik Kadro
İdari Kadro
İletişim
Tanıtım

Tarihçe

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 24.03.1994 tarihli ve 6722 sayısı yazısı üzerine 2809 sayılı Kanunun EK 30.maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 31.03.1994 tarihinde kararlaştırılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 23.12.1994 tarihli toplantısında; 2809 Sayılı kanunun 6.maddesi uyarınca Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun faaliyete geçirilmesi, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca da okul bünyesinde Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinin açılması uygun görülmüştür.

Yüksekokulumuzun amacı Beden Eğitimi ve Spora toplumsal ilgiyi arttırmak, faaliyetler yoluyla sosyalleşmeyi ve sosyal bütünleşmeyi sağlamak. Çocuk,  gençler ve sporcular Beden Eğitimi etkinlikleri ile kendilerini ifade etmelerine yardım ederek Beden Eğitimi ve Sporun önemini bilen ve anlatan öğretmenler ve antrenörler yetiştirmektedir.

 

Misyon

 

Yüksekokulumuz amacı; Sağlıklı düşünme gücüne sahip, sevgi ve hoşgörü dolu, Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında, Ulusal değerlerini tanıyan ve tanıtan, gelişen bilimle paralel olarak çağdaş eğitim almış, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında oluşturduğu modellerle bireyin ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesini amaç edinmiş, ülke sporuna, dünya sporuna ve serbest zamanların verimli kullanımına hizmet eden bireyler yetiştirmektir. Ulusal ve evrensel spor bilinci geliştirmek, Sporun toplum ve birey için önemini kavratmak, Alanın gerektirdiği bilgiyi ve bakış açısını kazandırmak, bilgiye nasıl ulaşılacağını, onu nasıl kullanacağını ve geliştireceğini öğretmek, Sportif ve insani değerleri özümsetmek ve bu değerlerlerin yaygınlaşması yolunda topluma katkı sağlamak, değişimi izleyebilen ve çağın koşullarına göre kendini geliştirebilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmek, kendi alanında bulunduğu çevrenin ve toplumun ihtiyaçlarını fark edip bunlara etkin çözümler üretebilecek bireyler yetiştirmektir.

 

   Vizyon

 

Spor bilimleri ve serbest zamanları değerlendirme alanında uluslararası standartlarında eğitim-öğretim, veren; multi disipliner çalışmaları teşvik eden, araştırma ve uygulamalar yaparak sürekli kendini yenileyen, geliştiren ve evrensel akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir birim olabilmektir.

Yetiştirdiği bireylerin zekâ ve yeteneklerini maksimum düzeyde geliştirerek, çağdaş bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak, bu özelliklere bağlı olarak Atatürkçü çizgide alana özgü çağdaş yaklaşımları bilen, kullanan bireylerle toplumun mutluluğuna katkıda bulunmak.