Tanıtım

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 24.03.1994 tarihli ve 6722 sayısı yazısı üzerine 2809 sayılı Kanunun EK 30.maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 31.03.1994 tarihinde kararlaştırılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 23.12.1994 tarihli toplantısında; 2809 Sayılı kanunun 6.maddesi uyarınca Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun faaliyete geçirilmesi, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca da okul bünyesinde Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinin açılması uygun görülmüştür.

Yüksekokulumuzun amacı Beden Eğitimi ve Spora toplumsal ilgiyi arttırmak, faaliyetler yoluyla sosyalleşmeyi ve sosyal bütünleşmeyi sağlamak. Çocuk,  gençler ve sporcular Beden Eğitimi etkinlikleri ile kendilerini ifade etmelerine yardım ederek Beden Eğitimi ve Sporun önemini bilen ve anlatan öğretmenler ve antrenörler yetiştirmektedir.

Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.